Elektronisk körjournal

Slipp oroa dig för retroaktiv beskattning på grund av en felaktigt dokumenterad körjournal!

Vi har ett brett sortiment med elektroniska körjournaler – som samtliga givetvis följer Skatteverkets riktlinjer för en godkänd körjournal.

  • Alla data lagras i 7 år.
  • Passar alla fordon med antingen OBD-uttag eller 6-30 V försörjning
  • Låg månadskostnad – välj löpande eller bindningstid
  • Inga oväntade kostnader
  • Garanti under hela avtalstiden

All hårdvara vi saluför är kompatibel med vår lätthanterliga mjukvara där du som systemägare kan lägga till, ta bort eller redigera användare och fordon.

Till privatpersoner som vill hålla reda på mil- eller reseersättning inför deklarationen likväl företag som använder bilarna både privat och i tjänst

All hårdvara vi säljer är kompatibel med vår mjukvara specifikt anpassad för elektronisk körjournal och innehåller en rad funktioner för Dig som vill ha ut mer data från ditt fordon. Det kan exempelvis vara information om bränsleförbrukning, körstil och stopp inom resa. 

 Översikt i kartvyn. Effektivisera arbetet genom att lotsa personen som är närmast nästkommande jobb. Spara tid, bränsle och pengar.
Välj vilka fordon som ska visas i översiktsvyn. Systemadministratör redigerar, lägger till och tar bort fordon och användare